Bestyrelsen

Bestyrelsen i VLI samler repræsentanter fra alle de forskellige afdelinger i VLI og repræsenterer derved alle medlemmer i VLI og består endvidere af en formand og en kasserer. Her varetages administration af økonomien i Store VLI, som alle afdelingerne betaler et årligt kontingent ind til. Samtidig tages beslutninger om vigtige problemstillinger eller ændringer, der forekommer i løbet af året.

VLI • www.vli.dk • E-mail:mail@vli.dk - Web: CsiFa